(1)
Bert, S. Un Ebreo a Moena. AMUSIG 2005, 231-234.