TADEUSZ, W. L’évolution de l’Administration publique dans le Duché de Varsovie: (1807-1813). Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa, [S. l.], v. 3, p. 275–307, 1966. Disponível em: https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anfisa/article/view/902. Acesso em: 25 mag. 2024.