(1)
Chini, E. Renaissance Im Gebirge: Rinascimento Fra I Monti. STTRAR 2018, 97, 241-277.